1.- Identyfikacja firmy

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy INTALEO UKRAINE LLC (zwanej dalej „Intaleo”) z siedzibą – 04213, Kijów, ul. Pririchna, budynek 25-A

2.- Informacje i zgoda

Poprzez akceptację niniejszej prywatności użytkownik (dalej „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) jest informowany i wyraża dobrowolną, świadomą, konkretną i jednoznaczną zgodę, aby dane osobowe, które udostępnia za pośrednictwem Strona internetowa znajdująca się pod adresem URL [https://intaleo.glass/] (dalej „Serwis”) jest traktowana przez Intaleo, jak również dane pochodzące z jej nawigacji oraz inne dane, które mogą zostać udostępnione w przyszłości.

Użytkownik musi dokładnie zapoznać się z niniejszą polityką prywatności, która została sporządzona w sposób jasny i prosty, aby ułatwić zrozumienie, swobodnie i dobrowolnie określić, czy chce przekazać Intaleo swoje dane osobowe.

3.- Obowiązek udzielania informacji

Dane wymagane w formularzach na stronie internetowej są co do zasady wymagane (o ile w wymaganym polu nie określono inaczej) do celów, dla których są gromadzone. W związku z tym, jeśli nie zostaną podane lub nie zostaną podane prawidłowo, nie mogą być podawane, bez uszczerbku dla tego, że mogą swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.

4.- W jakim celu Intaleo będzie przetwarzać dane Użytkownika?

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu będą traktowane przez Intaleo zgodnie z następującymi celami:

 1. informacje podawane w celu potwierdzenia zakupu:

– Przeprowadzaj badania jakości i satysfakcji.

– Wysyłanie do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub konwencjonalną, dotyczących produktów i usług Intaleo oraz innych firm, z którymi Intaleo współpracuje, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

– Przygotować profil handlowy, korzystając ze źródeł zewnętrznych, aby oferować Użytkownikowi produkty i usługi zgodnie z jego zainteresowaniami, jeśli Użytkownik autoryzuje to poprzez zaznaczenie w tym celu zaznaczonego pola.

– Zarządzaj, przetwarzaj, wysyłaj i śledź dokonane zakupy.

– Skontaktuj się z Użytkownikiem w celu sfinalizowania zamówienia, jeśli zapisałeś swój koszyk lub przechowujesz produkty w swoim koszyku bez zakończenia procesu płatności.

– Przeprowadzania analiz korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań Użytkownika w celu usprawnienia komunikacji z Użytkownikami Serwisu.

2- Dane podane za pośrednictwem formularzy produktów niedostępnych w magazynie oraz formularza kontaktowego:

– Poinformuj Użytkowników o dostępności produktów, którymi byli zainteresowani, a których nie było w magazynie.

– Wysyłanie do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub konwencjonalną, dotyczących produktów i usług Intaleo oraz innych firm, z którymi Intaleo współpracuje, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

– Przygotować profil handlowy, korzystając ze źródeł zewnętrznych, aby oferować Użytkownikowi produkty i usługi zgodnie z jego zainteresowaniami, jeśli Użytkownik autoryzuje to poprzez zaznaczenie w tym celu zaznaczonego pola.

– Przeprowadzania analiz korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań Użytkownika w celu usprawnienia komunikacji z Użytkownikami Serwisu.

 1. Dane przekazywane poprzez formy współpracy:

– Zarządzaj relacjami ze współpracownikami lub influencerami. Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub konwencjonalną, dotyczących produktów i usług Intaleo oraz innych firm, z którymi Intaleo współpracuje, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

– Przygotować profil handlowy, korzystając ze źródeł zewnętrznych, aby oferować Użytkownikowi produkty i usługi zgodnie z jego zainteresowaniami, jeśli Użytkownik autoryzuje to poprzez zaznaczenie w tym celu zaznaczonego pola.

– Przeprowadzania analiz korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań Użytkownika w celu usprawnienia komunikacji z Użytkownikami Serwisu.

 1. Dane podawane do wysyłki Newslettera:

– Zarządzaj swoją subskrypcją lub wypisz się z Newslettera

– Wysyłanie do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub konwencjonalną, dotyczących produktów i usług Intaleo oraz innych firm, z którymi Intaleo współpracuje, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

– Przygotować profil handlowy, korzystając ze źródeł zewnętrznych, aby oferować Użytkownikowi produkty i usługi zgodnie z jego zainteresowaniami, jeśli Użytkownik autoryzuje to poprzez zaznaczenie w tym celu zaznaczonego pola.

– Przeprowadzania analiz korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań Użytkownika w celu usprawnienia komunikacji z Użytkownikami Serwisu.

 1. Dane podawane w celu uzyskania rabatów lub udziału w promocjach:

– Zarządzaj i przeprowadzaj promocję, a także zarządzaj jej rozwojem.

– Wysyłanie do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub konwencjonalną, dotyczących produktów i usług Intaleo oraz innych firm, z którymi Intaleo współpracuje, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę przezw odpowiednim polu.

– Przygotować profil handlowy, korzystając ze źródeł zewnętrznych, aby oferować Użytkownikowi produkty i usługi zgodnie z jego zainteresowaniami, jeśli Użytkownik autoryzuje to poprzez zaznaczenie w tym celu zaznaczonego pola.

– Przeprowadzania analiz korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań Użytkownika w celu usprawnienia komunikacji z Użytkownikami Serwisu.

5.- jakie dane będzie próbować Intaleo?

Intaleo będzie traktować następujące kategorie danych Użytkownika:

 1. Dane przekazywane za pośrednictwem formularzy współpracy:

– Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko.

– Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.

– Dane nawigacyjne

 1. Dane podawane do Newslettera:

– Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko.

– Dane kontaktowe: adres e-mail.

– Dane nawigacyjne.

 1. Informacje podawane w celu uzyskania rabatów lub udziału w promocjach:

– Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko.

– Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.

– Dane transakcyjne towarów i usług w Intaleo: produkty i usługi nabyte lub którymi użytkownik wykazuje zainteresowanie.

– Dane nawigacyjne.

W przypadku podania przez użytkownika danych osób trzecich, oświadcza, że ​​posiada taką zgodę i zobowiązuje się do przekazania informacji zawartych w Polityce Prywatności, zwalniając Intaleo z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Intaleo może jednak przeprowadzać okresowe weryfikacje w celu zweryfikowania tego faktu, stosując odpowiednie środki należytej staranności, zgodnie z przepisami o ochronie danych.

6.- Jaka jest legalność przetwarzania danych użytkownika przez Intaleo?

Legalność przetwarzania Twoich danych osobowych będzie następująca:

 1. Dane przekazywane za pośrednictwem formularzy współpracy:

– Realizacja umowy, zarządzanie relacjami ze współpracownikami lub influencerami.

– Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i konwencjonalną o produktach i usługach Intaleo oraz podmiotów trzecich lub innych współpracujących firm.

– Zgoda na rozwijanie profilu komercyjnego, korzystanie ze źródeł zewnętrznych w celu oferowania Użytkownikowi produktów i usług zgodnie z jego zainteresowaniami.

 1. Dane podawane do Newslettera:

– Zgoda, na zarządzanie subskrypcją i/lub anulowaniem Newslettera, wyrażona za pośrednictwem kanału udostępnionego w Serwisie.

– Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i konwencjonalną o produktach i usługach Intaleo oraz podmiotów trzecich lub innych współpracujących firm.

– Zgoda na rozwijanie profilu komercyjnego, korzystanie ze źródeł zewnętrznych w celu oferowania Użytkownikowi produktów i usług zgodnie z jego zainteresowaniami.

 1. Informacje podawane w celu uzyskania rabatów lub udziału w promocjach:

– Zgoda na zarządzanie promocją i urzeczywistnianie rabatu lub promocji.

– Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i konwencjonalną o produktach i usługach Intaleo oraz podmiotów trzecich lub innych współpracujących firm.

– Zgoda na rozwijanie profilu komercyjnego, korzystanie ze źródeł zewnętrznych w celu oferowania Użytkownikowi produktów i usług zgodnie z jego zainteresowaniami.

Zgody uzyskane w powyższych celach są niezależne, dzięki czemu użytkownik może odwołać tylko jedną z nich, nie wpływając na pozostałe. Aby odwołać taką zgodę, Użytkownik może skontaktować się z Intaleo pod adresem support@tropicfeel.com.

7.- Jakim odbiorcom będą udostępniane dane Użytkownika?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane:

– Administracja publiczna w przypadkach przewidzianych w ustawie. Intaleo Ukraine LLC;, na podstawie uzasadnionego interesu wynikającego z przepisów o ochronie danych, do celów administracyjnych zarządzania grupą biznesową. Firmy związane z sektorem marketingu lub należące do Digital, telekomunikacji, finansów, rozrywki, dóbr konsumpcyjnych, motoryzacji, energii i wody, organizacji pozarządowych, biżuterii i kamieni szlachetnych, w celu wysyłania informacji handlowych do Użytkownika, drogą elektroniczną i konwencjonalną, powiązane do ww. sektorów, o ile Użytkownik dokona autoryzacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

8.- Międzynarodowe transfery danych

Użytkownik jest informowany, że Intaleo zakontraktowało między innymi usługi Shopify, Google, Microsoft, Dropbox, Mailchimp, Amazon Web Services, Slack, których serwery są hostowane w USA, co oznacza międzynarodowy transfer danych. Jednak międzynarodowe transfery danych są uregulowane, ponieważ wyżej wymienione podmioty przestrzegają Protokołu Tarczy Prywatności.

Dane Użytkownika będą przechowywane przez następujące okresy:

 1. Dane podane za pośrednictwem formularzy kontaktowych będą przechowywane przez czas niezbędny do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie, a tym samym przez okres przedawnienia czynności prawnych wynikających z ww. żądania.

 1. Dane przekazane za pośrednictwem formularzy współpracy zostaną zachowane w trakcie trwania stosunku umownego, a tym samym przez okres przedawnienia mogących z niego wyniknąć czynności prawnych.

 1. Dane prprzeznaczone na przesyłanie Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody wyrażonej w tym celu.

 1. Dane podane w celu uzyskania rabatów lub udziału w promocjach będą przechowywane do końca trwania promocji, a tym samym przez okres przedawnienia mogących z niej wyniknąć czynności prawnych.

 1. Dane wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody przez Użytkownika. Dane wykorzystywane do profilowania, z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych, w żadnym wypadku nie będą dotyczyć okresu przekraczającego trzy (3) lata.

6.- Komunikacja handlowa i promocyjna

Jednym z celów, dla których Intaleo traktuje dane osobowe podane przez Użytkowników, jest przesyłanie im informacji handlowych z informacjami dotyczącymi produktów, usług, promocji, ofert, wydarzeń lub istotnych dla Użytkowników wiadomości.

W przypadku, gdy Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych lub promocyjnych od Intaleo, może zażądać anulowania usługi, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres e-mail: support@tropicfeel.com.

Gwarantuje, że jeśli w ogóle poinformowałeś osoby trzecie, które podają Twoje dane, o aspektach zawartych w niniejszym dokumencie. Gwarantuje również, że uzyskałeś upoważnienie do przekazania swoich danych Intaleo we wskazanych celach.

Ponosi odpowiedzialność za nieprawdziwe lub niedokładne informacje podane za pośrednictwem Witryny oraz za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, jakie może to spowodować Intaleo lub strony trzecie.

12.- Wykonywanie praw

Użytkownik może w dowolnym momencie i bezpłatnie wysłać list do Intaleo na adres wskazany w nagłówku niniejszej Polityki lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres support@intaleo.com, dołączając kserokopię dokumentu tożsamości , dla:

– Cofnąć udzielone zgody.

– uzyskać potwierdzenie, czy Intaleo przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika, czy nie.

– Uzyskaj dostęp do swoich danych osobowych.

– Reagowanie na niedokładne lub niekompletne dane.

– Żądać usunięcia swoich danych, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, które zostały zebrane.

– Uzyskać od Intaleo ograniczenie przetwarzania danych w przypadku spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w przepisach o ochronie danych.

– Żądania przeniesienia danych podanych przez Użytkownika w przypadkach przewidzianych w regulaminie.

13.- Środki bezpieczeństwa

Intaleo będzie przez cały czas traktować dane Użytkownika w sposób absolutnie poufny i z zachowaniem wobec nich obowiązkowego obowiązku zachowania tajemnicy, zgodnie z postanowieniami rozporządzeń wykonawczych, podejmując niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Twoich danych i unikać ich zmiany, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i zagrożenia, na które są narażeni.

14.- Zmiany Intaleo zastrzega sobie prawo do zmiany swojej Polityki Prywatności w czasie, który uzna za stosowny, w którym to przypadku zostanie ona przekazana Użytkownikom. Z tego powodu prosimy o regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby zapoznać się z najnowszą wersją Polityki prywatności Intaleo.

15.- Akceptacja i zgoda

Użytkownik oświadcza, że ​​został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptując i wyrażając zgodę na ich zautomatyzowane przetwarzanie przez Intaleo, w sposób i w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Pojęcie plików cookie:

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są pobierane i przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze / smartfonie / tablecie) użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych i które pozwalają Witrynie zapamiętać preferencje przeglądania i sprawnie nawigować, dzięki czemu interakcja między użytkownikiem a Witryną jest szybsze i łatwiejsze.

Informacje gromadzone przez pliki cookie są anonimowe i nie zawierają żadnych poufnych informacji (takich jak imię i nazwisko, adres lub dane bankowe), ponieważ nie gromadzą danych, które mogą osobiście zidentyfikować użytkownika.

Do czego służą pliki cookie:

Witryna korzysta z plików cookie lub innych urządzeń do przechowywania i wyszukiwania informacji w celu śledzenia interakcji użytkowników z produktami i usługami oferowanymi w Witrynie.

Pliki cookie pozwalają rozpoznać przeglądarkę użytkownika, a także rodzaj urządzenia, z którego uzyskuje się dostęp do Witryny i służą do ułatwienia użytkownikowi kolejnej wizyty oraz zwiększenia użyteczności Witryny lub aplikacji.

Rodzaje plików cookies stosowanych w Serwisie:

W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– Reklamowe pliki cookie: to te, które umożliwiają zarządzanie w najbardziej efektywny sposób przestrzeniami reklamowymi, które, w stosownych przypadkach, redaktor umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczona jest żądana usługa, w oparciu o kryteria takie jak: edytowanej treści lub częstotliwości wyświetlania reklam. Umożliwiają oferowanie reklam związanych z zainteresowaniami Użytkownika.

– Analityczne pliki cookie: Gdy użytkownik wchodzi na Stronę, narzędzie to standardowo zbiera anonimowe informacje. sposób przeglądania i zachowań użytkownika.

Google Analytics umożliwia korzystanie z plików cookies w domenie Serwisu o nazwie:

– „__utma”: jest niezbędny do działania Google Analytics i ma okres ważności 2 lata.

– „__utmz”: służy do określenia miejsca wizyty, to znaczy skąd i w jaki sposób użytkownik trafił na naszą stronę internetową i wygasa po 6 miesiącach.

– „_utmb”: Ten plik cookie rejestruje czas wejścia na stronę i wygasa 30 minut po ostatnim wyświetleniu strony. Jest automatycznie usuwany podczas zmiany strony internetowej lub zamykania przeglądarki.

– „_utmc”: obecny kod javascript używany przez Google Analytics nie wymaga tego pliku cookie. Wcześniej ten plik cookie był używany razem z plikiem cookie _utmb w celu określenia, czy na tej samej stronie minęło więcej niż 30 minut, czy ustanowić nową sesję dla użytkownika. Ten plik cookie jest nadal zapisywany w celu zapewnienia zgodności ze stronami internetowymi, na których jest zainstalowany stary kod śledzenia urchin.js.

Jak wyłączyć pliki cookie:

Wszystkie przeglądarki umożliwiają zmiany w celu wyłączenia konfiguracji plików cookie. To jest powód, dla którego większość przeglądarek oferuje możliwość zarządzania plikami cookie, aby uzyskać bardziej precyzyjną kontrolę nad prywatnością. Ustawienia te znajdują się w menu „opcje” lub „preferencje” Twojej przeglądarki. Jeśli nie chcesz być śledzony przez pliki cookie, Google opracował wtyczkę do zainstalowania w przeglądarce, do której możesz uzyskać dostęp pod następującym linkiem: http://goo.gl/up4ND.

Pliki cookie na urządzeniach mobilnych:

Serwis wykorzystuje również pliki cookies lub inne urządzenia do przechowywania danych na urządzeniach mobilnych. Podobnie jak w przeglądarkach komputerowych, przeglądarki urządzeń mobilnych umożliwiają zmianę opcji lub ustawień prywatności w celu wyłączenia lub wyeliminowania plików cookie. Jeśli chcesz zmodyfikować opcje prywatności, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta przeglądarki Twojego urządzenia mobilnego.

Akceptacja plików cookie:

Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie, zrozumiemy, że akceptujesz korzystanie z plików cookie przez Witrynę. Informujemy, że w przypadku zablokowania lub nie zaakceptowania instalacji plików cookie możliwe jest, że niektóre usługi nie będą dostępne bez ich użycia lub że nie będziesz mógł uzyskać dostępu do niektórych usług lub w pełni korzystać ze wszystkiego, co oferuje ta Witryna.

1.- Identyfikacja firmy Niniejsza strona internetowa jest własnością INTALEO UKRAINE LLC (zwanej dalej „Intaleo”), jej adres prawny – 04213, Kijów, ul. Pririchna, budynek 25-A

2.- Informacje i zgoda

Poprzez akceptację niniejszej prywatności użytkownik (dalej „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) jest informowany i wyraża dobrowolną, świadomą, konkretną i jednoznaczną zgodę, aby dane osobowe, które udostępnia za pośrednictwem Strona internetowa znajdująca się pod adresem URL [https://intaleo.glass/] (dalej „Serwis”) jest traktowana przez Intaleo, jak również dane pochodzące z jej nawigacji oraz inne dane, które mogą zostać udostępnione w przyszłości.

Użytkownik musi dokładnie zapoznać się z niniejszą polityką prywatności, która została sporządzona w sposób jasny i prosty, aby ułatwić zrozumienie, swobodnie i dobrowolnie określić, czy chce przekazać Intaleo swoje dane osobowe.

3.- Obowiązek udzielania informacji

Dane wymagane w formularzach na stronie internetowej są co do zasady wymagane (o ile w wymaganym polu nie określono inaczej) do celów, dla których są gromadzone. W związku z tym, jeśli nie zostaną podane lub nie zostaną podane prawidłowo, nie mogą być podawane, bez uszczerbku dla tego, że mogą swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.

4.- W jakim celu Intaleo będzie przetwarzać dane Użytkownika?

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu będą traktowane przez Intaleo zgodnie z następującymi celami:

 1. informacje podawane w celu potwierdzenia zakupu:

– Przeprowadzaj badania jakości i satysfakcji.

– Wysyłanie do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub konwencjonalną, dotyczących produktów i usług Intaleo oraz innych firm, z którymi Intaleo współpracuje, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

– Przygotować profil handlowy, korzystając ze źródeł zewnętrznych, aby oferować Użytkownikowi produkty i usługi zgodnie z jego zainteresowaniami, jeśli Użytkownik autoryzuje to poprzez zaznaczenie w tym celu zaznaczonego pola.

– Zarządzaj, przetwarzaj, wysyłaj i śledź dokonane zakupy.

– Skontaktuj się z Użytkownikiem w celu sfinalizowania zamówienia, jeśli zapisałeś swój koszyk lub przechowujesz produkty w swoim koszyku bez zakończenia procesu płatności.

– Przeprowadzania analiz korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań Użytkownika w celu usprawnienia komunikacji z Użytkownikami Serwisu.

2- Dane podane za pośrednictwem formularzy produktów niedostępnych w magazynie oraz formularza kontaktowego:

– Poinformuj Użytkowników o dostępności produktów, którymi byli zainteresowani, a których nie było w magazynie.

– Wysyłanie do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub konwencjonalną, dotyczących produktów i usług Intaleo oraz innych firm, z którymi Intaleo współpracuje, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. – Przygotować profil handlowy, korzystając ze źródeł zewnętrznych, aby oferować Użytkownikowi produkty i usługi zgodnie z jego zainteresowaniami, jeśli Użytkownik autoryzuje to poprzez zaznaczenie w tym celu zaznaczonego pola.

– Przeprowadzania analiz korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań Użytkownika w celu usprawnienia komunikacji z Użytkownikami Serwisu.

 1. Dane przekazywane poprzez formy współpracy:

– Zarządzaj relacjami ze współpracownikami lub influencerami. Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub konwencjonalną, dotyczących produktów i usług Intaleo oraz innych firm, z którymi Intaleo współpracuje, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

– Przygotować profil handlowy, korzystając ze źródeł zewnętrznych, aby oferować Użytkownikowi produkty i usługi zgodnie z jego zainteresowaniami, jeśli Użytkownik autoryzuje to poprzez zaznaczenie w tym celu zaznaczonego pola.

– Przeprowadzania analiz korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań Użytkownika w celu usprawnienia komunikacji z Użytkownikami Serwisu.

 1. Dane podawane do wysyłki Newslettera:

– Zarządzaj swoją subskrypcją lub wypisz się z Newslettera

– Wysyłanie do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub konwencjonalną, dotyczących produktów i usług Intaleo oraz innych firm, z którymi Intaleo współpracuje, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

– Przygotować profil handlowy, korzystając ze źródeł zewnętrznych, aby oferować Użytkownikowi produkty i usługi zgodnie z jego zainteresowaniami, jeśli Użytkownik autoryzuje to poprzez zaznaczenie w tym celu zaznaczonego pola.

– Przeprowadzania analiz korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań Użytkownika w celu usprawnienia komunikacji z Użytkownikami Serwisu.

 1. Dane podawane w celu uzyskania rabatów lub udziału w promocjach:

– Zarządzaj i przeprowadzaj promocję, a także zarządzaj jej rozwojem.

– Wysyłanie do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub konwencjonalną, dotyczących produktów i usług Intaleo oraz innych firm, z którymi Intaleo współpracuje, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

– Przygotować profil handlowy, korzystając ze źródeł zewnętrznych, aby oferować Użytkownikowi produkty i usługi zgodnie z jego zainteresowaniami, jeśli Użytkownik autoryzuje to poprzez zaznaczenie w tym celu zaznaczonego pola.

– Przeprowadzania analiz korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań Użytkownika w celu usprawnienia komunikacji z Użytkownikami Serwisu.

5.- jakie dane będzie próbować Intaleo?

Intaleo będzie traktować następujące kategorie danych Użytkownika:

 1. Dane przekazywane za pośrednictwem formularzy współpracy:

– Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko.

– Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.

– Dane nawigacyjne

 1. Dane podawane do Newslettera:

– Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko.

– Dane kontaktowe: adres e-mail.

– Dane nawigacyjne.

 1. Informacje podawane w celu uzyskania rabatów lub udziału w promocjach:

– Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko.

– Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.

– Dane transakcyjne towarów i usług w Intaleo: produkty i usługi nabyte lub którymi użytkownik wykazuje zainteresowanie.

– Dane nawigacyjne.

W przypadku podania przez użytkownika danych osób trzecich, oświadcza, że ​​posiada taką zgodę i zobowiązuje się do przekazania informacji zawartych w Polityce Prywatności, zwalniając Intaleo z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Intaleo może jednak przeprowadzać okresowe weryfikacje w celu zweryfikowania tego faktu, stosując odpowiednie środki należytej staranności, zgodnie z przepisami o ochronie danych.

6.- Jaka jest legalność przetwarzania danych użytkownika przez Intaleo?

Legalność przetwarzania Twoich danych osobowych będzie następująca:

 1. Dane przekazywane za pośrednictwem formularzy współpracy:

– Realizacja umowy, zarządzanie relacjami ze współpracownikami lub influencerami.

– Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i konwencjonalną o produktach i usługach Intaleo oraz podmiotów trzecich lub innych współpracujących firm.

– Zgoda na rozwijanie profilu komercyjnego, korzystanie ze źródeł zewnętrznych w celu oferowania Użytkownikowi produktów i usług zgodnie z jego zainteresowaniami.

 1. Dane podawane do Newslettera:

– Zgoda, na zarządzanie subskrypcją i/lub anulowaniem Newslettera, wyrażona za pośrednictwem kanału udostępnionego w Serwisie.

– Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i konwencjonalną o produktach i usługach Intaleo oraz podmiotów trzecich lub innych współpracujących firm.

– Zgoda na rozwijanie profilu komercyjnego, korzystanie ze źródeł zewnętrznych w celu oferowania Użytkownikowi produktów i usług zgodnie z jego zainteresowaniami.

 1. Informacje podawane w celu uzyskania rabatów lub udziału w promocjach:

– Zgoda na zarządzanie promocją i wykonanie płytyliczba lub promocja skuteczna.

– Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i konwencjonalną o produktach i usługach Intaleo oraz podmiotów trzecich lub innych współpracujących firm.

– Zgoda na rozwijanie profilu komercyjnego, korzystanie ze źródeł zewnętrznych w celu oferowania Użytkownikowi produktów i usług zgodnie z jego zainteresowaniami.

Zgody uzyskane w powyższych celach są niezależne, dzięki czemu użytkownik może odwołać tylko jedną z nich, nie wpływając na pozostałe. Aby odwołać taką zgodę, Użytkownik może skontaktować się z Intaleo pod adresem support@tropicfeel.com.

7.- Jakim odbiorcom będą udostępniane dane Użytkownika?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane:

– Administracja publiczna w przypadkach przewidzianych w ustawie. Intaleo Ukraine LLC;, na podstawie uzasadnionego interesu wynikającego z przepisów o ochronie danych, do celów administracyjnych zarządzania grupą biznesową. Firmy związane z sektorem marketingu lub należące do Digital, telekomunikacji, finansów, rozrywki, dóbr konsumpcyjnych, motoryzacji, energii i wody, organizacji pozarządowych, biżuterii i kamieni szlachetnych, w celu wysyłania informacji handlowych do Użytkownika, drogą elektroniczną i konwencjonalną, powiązane do ww. sektorów, o ile Użytkownik dokona autoryzacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

8.- Międzynarodowe transfery danych

Użytkownik jest informowany, że Intaleo zakontraktowało między innymi usługi Shopify, Google, Microsoft, Dropbox, Mailchimp, Amazon Web Services, Slack, których serwery są hostowane w USA, co oznacza międzynarodowy transfer danych. Jednak międzynarodowe transfery danych są uregulowane, ponieważ wyżej wymienione podmioty przestrzegają Protokołu Tarczy Prywatności.

Dane Użytkownika będą przechowywane przez następujące okresy:

 1. Dane podane za pośrednictwem formularzy kontaktowych będą przechowywane przez czas niezbędny do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie, a tym samym przez okres przedawnienia czynności prawnych wynikających z ww. żądania.

 1. Dane przekazane za pośrednictwem formularzy współpracy zostaną zachowane w trakcie trwania stosunku umownego, a tym samym przez okres przedawnienia mogących z niego wyniknąć czynności prawnych.

 1. Dane podane w celu wysyłki Newslettera będą przechowywane do czasu odwołania przez Użytkownika zgody wyrażonej w tym celu.

 1. Dane podane w celu uzyskania rabatów lub udziału w promocjach będą przechowywane do końca trwania promocji, a tym samym przez okres przedawnienia mogących z niej wyniknąć czynności prawnych.

 1. Dane wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody przez Użytkownika. Dane wykorzystywane do profilowania, z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych, w żadnym wypadku nie będą dotyczyć okresu przekraczającego trzy (3) lata.

6.- Komunikacja handlowa i promocyjna

Jednym z celów, dla których Intaleo traktuje dane osobowe podane przez Użytkowników, jest przesyłanie im informacji handlowych z informacjami dotyczącymi produktów, usług, promocji, ofert, wydarzeń lub istotnych dla Użytkowników wiadomości.

W przypadku, gdy Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych lub promocyjnych od Intaleo, może zażądać anulowania usługi, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres e-mail: support@tropicfeel.com.

Gwarantuje, że jeśli w ogóle poinformowałeś osoby trzecie, które podają Twoje dane, o aspektach zawartych w niniejszym dokumencie. Gwarantuje również, że uzyskałeś upoważnienie do przekazania swoich danych Intaleo we wskazanych celach.

Ponosi odpowiedzialność za nieprawdziwe lub niedokładne informacje podane za pośrednictwem Witryny oraz za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, jakie może to spowodować Intaleo lub strony trzecie.

12.- Wykonywanie praw

Użytkownik może w dowolnym momencie i bezpłatnie wysłać list do Intaleo na adres wskazany w nagłówku niniejszej Polityki lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres support@intaleo.com, dołączając kserokopię dokumentu tożsamości , dla:

– Cofnąć udzielone zgody.

– uzyskać potwierdzenie, czy Intaleo przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika, czy nie.

– Uzyskaj dostęp do swoich danych osobowych.

– Reagowanie na niedokładne lub niekompletne dane.

– Żądać usunięcia swoich danych, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, które zostały zebrane.

– Uzyskać od Intaleo ograniczenie przetwarzania danych w przypadku spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w przepisach o ochronie danych.

– Żądania przeniesienia danych podanych przez Użytkownika w przypadkach przewidzianych w regulaminie.

13.- Środki bezpieczeństwa

Intaleo będzie przez cały czas traktować dane Użytkownika w sposób absolutnie poufny i z zachowaniem wobec nich obowiązkowego obowiązku zachowania tajemnicy, zgodnie z postanowieniami rozporządzeń wykonawczych, podejmując niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Twoich danych i unikać jego zmiany, utraty, obróbki lub nieuprawnionego dostępu, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i zagrożenia, na jakie są narażeni.

14.- Zmiany Intaleo zastrzega sobie prawo do zmiany swojej Polityki Prywatności w czasie, który uzna za stosowny, w którym to przypadku zostanie ona przekazana Użytkownikom. Z tego powodu prosimy o regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby zapoznać się z najnowszą wersją Polityki prywatności Intaleo.

15.- Akceptacja i zgoda

Użytkownik oświadcza, że ​​został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptując i wyrażając zgodę na ich zautomatyzowane przetwarzanie przez Intaleo, w sposób i w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Pojęcie plików cookie:

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są pobierane i przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze / smartfonie / tablecie) użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych i które pozwalają Witrynie zapamiętać preferencje przeglądania i sprawnie nawigować, dzięki czemu interakcja między użytkownikiem a Witryną jest szybsze i łatwiejsze.

Informacje gromadzone przez pliki cookie są anonimowe i nie zawierają żadnych poufnych informacji (takich jak imię i nazwisko, adres lub dane bankowe), ponieważ nie gromadzą danych, które mogą osobiście zidentyfikować użytkownika.

Do czego służą pliki cookie:

Witryna korzysta z plików cookie lub innych urządzeń do przechowywania i wyszukiwania informacji w celu śledzenia interakcji użytkowników z produktami i usługami oferowanymi w Witrynie.

Pliki cookie pozwalają rozpoznać przeglądarkę użytkownika, a także rodzaj urządzenia, z którego uzyskuje się dostęp do Witryny i służą do ułatwienia użytkownikowi kolejnej wizyty oraz zwiększenia użyteczności Witryny lub aplikacji.

Rodzaje plików cookies stosowanych w Serwisie:

W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– Reklamowe pliki cookie: to te, które umożliwiają zarządzanie w najbardziej efektywny sposób przestrzeniami reklamowymi, które, w stosownych przypadkach, redaktor umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczona jest żądana usługa, w oparciu o kryteria takie jak: edytowanej treści lub częstotliwości wyświetlania reklam. Umożliwiają oferowanie reklam związanych z zainteresowaniami Użytkownika.

– Analityczne pliki cookie: Gdy użytkownik wchodzi na Stronę, narzędzie to w standardowy sposób zbiera anonimowe informacje o sposobie przeglądania i zachowaniach użytkownika.

Google Analytics umożliwia korzystanie z plików cookies w domenie Serwisu o nazwie:

– „__utma”: jest niezbędny do działania Google Analytics i ma okres ważności 2 lata.

– „__utmz”: służy do określenia miejsca wizyty, to znaczy skąd i w jaki sposób użytkownik trafił na naszą stronę internetową i wygasa po 6 miesiącach.

– „_utmb”: Ten plik cookie rejestruje czas wejścia na stronę i wygasa 30 minut po ostatnim wyświetleniu strony. Jest automatycznie usuwany podczas zmiany strony internetowej lub zamykania przeglądarki.

– „_utmc”: obecny kod javascript używany przez Google Analytics nie wymaga tego pliku cookie. Wcześniej ten plik cookie był używany razem z plikiem cookie _utmb w celu określenia, czy na tej samej stronie minęło więcej niż 30 minut, czy ustanowić nową sesję dla użytkownika. Ten plik cookie jest nadal zapisywany w celu zapewnienia zgodności ze stronami internetowymi, na których jest zainstalowany stary kod śledzenia urchin.js.

Jak wyłączyć pliki cookie:

Wszystkie przeglądarki umożliwiają zmiany w celu wyłączenia konfiguracji plików cookie. To jest powód, dla którego większość przeglądarek oferuje możliwość zarządzania plikami cookie, aby uzyskać bardziej precyzyjną kontrolę nad prywatnością. Ustawienia te znajdują się w menu „opcje” lub „preferencje” Twojej przeglądarki. Jeśli nie chcesz być śledzony przez pliki cookie, Google opracował wtyczkę do zainstalowania w przeglądarce, do której możesz uzyskać dostęp pod następującym linkiem: http://goo.gl/up4ND.

Pliki cookie na urządzeniach mobilnych:

Serwis wykorzystuje również pliki cookies lub inne urządzenia do przechowywania danych na urządzeniach mobilnych. Podobnie jak w przeglądarkach komputerowych, przeglądarki urządzeń mobilnych umożliwiają zmianę opcji lub ustawień prywatności w celu wyłączenia lub wyeliminowania plików cookie. Jeśli chcesz zmodyfikować opcje prywatności, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta przeglądarki Twojego urządzenia mobilnego.

Akceptacja plików cookie:

Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie, zrozumiemy, że akceptujesz korzystanie z plików cookie przez Witrynę. Informujemy, że w przypadku zablokowania lub nie zaakceptowania instalacji plików cookie możliwe jest, że niektóre usługi nie będą dostępne bez ich użycia lub że nie będziesz mógł uzyskać dostępu do niektórych usług lub w pełni korzystać ze wszystkiego, co oferuje ta Witryna.