1.- Identifikace společnosti

Tato webová stránka je majetkem společnosti INTALEO UKRAINE LLC (dále jen „Intaleo“), s její právní adresou – 04213, Kyjev, ulice Pririchna, budova 25-A

2.- Informace a souhlas

Přijetím tohoto soukromí je uživatel (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) informován a dává svůj svobodný, informovaný, konkrétní a jednoznačný souhlas k tomu, aby osobní údaje, které poskytuje prostřednictvím Webová stránka umístěná na URL [https://intaleo.glass/] (dále jen „webová stránka“) zpracovává společnost Intaleo, stejně jako data odvozená z její navigace a další data, která mohou být poskytnuta v budoucnu.

Uživatel si musí pozorně přečíst tyto zásady ochrany osobních údajů, které byly navrženy jasně a jednoduše, aby usnadnily porozumění a umožnily uživateli svobodně a dobrovolně rozhodnout, zda chcete společnosti Intaleo poskytnout své osobní údaje.

3.- Informační povinnost

Údaje požadované ve formulářích na webových stránkách jsou obecně vyžadovány (pokud není v požadovaném poli uvedeno jinak), aby splnily účely, pro které jsou shromažďovány. Pokud tedy nejsou poskytnuty nebo nejsou poskytnuty správně, nemohou být poskytovány, aniž by byla dotčena skutečnost, že mohou volně prohlížet obsah webových stránek.

4.- Za jakým účelem bude Intaleo nakládat s údaji Uživatele?

S osobními údaji poskytnutými prostřednictvím webových stránek bude společnost Intaleo nakládat podle následujících účelů:

 1. informace poskytnuté k potvrzení nákupu:

– Provádějte průzkumy kvality a spokojenosti.

– Zasílat Uživateli elektronickými a/nebo konvenčními prostředky obchodní sdělení o produktech a službách Intaleo a dalších společností, se kterými Intaleo spolupracuje, pokud k tomu Uživatel udělí souhlas označením odpovídajícího políčka.

– Připravte si komerční profil s využitím zdrojů třetích stran k nabízení produktů a služeb Uživatele podle jeho zájmů, pokud to Uživatel povolí zaškrtnutím políčka povoleného pro tento účel.

– Správa, zpracování, odesílání a sledování uskutečněných nákupů.

– Kontaktujte Uživatele pro dokončení objednávky, pokud jste si uložili nákupní košík nebo jste do košíku uložili produkty, aniž byste dokončili proces platby.

– Provádět analýzy používání webových stránek a kontrolovat preference a chování uživatele za účelem zlepšení komunikace s uživateli webových stránek.

2- Údaje poskytované prostřednictvím formulářů produktů, které nejsou skladem a kontaktního formuláře:

– Informujte uživatele o dostupnosti produktů, o které měli zájem a které nebyly na skladě.

– Zasílat Uživateli elektronickými a/nebo konvenčními prostředky obchodní sdělení o produktech a službách Intaleo a dalších společností, se kterými Intaleo spolupracuje, pokud k tomu Uživatel udělí souhlas označením odpovídajícího políčka.

– Připravte si komerční profil s využitím zdrojů třetích stran k nabízení produktů a služeb Uživatele podle jeho zájmů, pokud to Uživatel povolí zaškrtnutím políčka povoleného pro tento účel.

– Provádět analýzy používání webových stránek a kontrolovat preference a chování uživatele za účelem zlepšení komunikace s uživateli webových stránek.

 1. Údaje poskytnuté prostřednictvím forem spolupráce:

– Řídit vztah se spolupracovníky nebo influencery. Zasílat Uživateli elektronickými a/nebo konvenčními prostředky obchodní sdělení o produktech a službách společnosti Intaleo a dalších společností, se kterými Intaleo spolupracuje, pokud k tomu Uživatel udělí souhlas označením příslušného políčka.

– Připravte si komerční profil s využitím zdrojů třetích stran k nabízení produktů a služeb Uživatele podle jeho zájmů, pokud to Uživatel povolí zaškrtnutím políčka povoleného pro tento účel.

– Provádět analýzy používání webových stránek a kontrolovat preference a chování uživatele za účelem zlepšení komunikace s uživateli webových stránek.

 1. Údaje poskytnuté pro zasílání Newsletteru:

– Spravujte své předplatné nebo se z odběru newsletteru odhlašujte

– Zasílat Uživateli elektronickými a/nebo konvenčními prostředky obchodní sdělení o produktech a službách Intaleo a dalších společností, se kterými Intaleo spolupracuje, pokud k tomu Uživatel udělí souhlas označením odpovídajícího políčka.

– Připravte si komerční profil s využitím zdrojů třetích stran k nabízení produktů a služeb Uživatele podle jeho zájmů, pokud to Uživatel povolí zaškrtnutím políčka povoleného pro tento účel.

– Provádět analýzy používání webových stránek a kontrolovat preference a chování uživatele za účelem zlepšení komunikace s uživateli webových stránek.

 1. Údaje poskytnuté pro získání slev nebo pro účast v akcích:

– Řídit a provádět propagaci, stejně jako řídit její rozvoj.

– Zasílat Uživateli elektronickými a/nebo konvenčními prostředky obchodní sdělení o produktech a službách Intaleo a dalších společností, se kterými Intaleo spolupracuje, pokud k tomu Uživatel udělí souhlas ze strany mazaškrtnutím příslušného pole.

– Připravte si komerční profil s využitím zdrojů třetích stran k nabízení produktů a služeb Uživatele podle jeho zájmů, pokud to Uživatel povolí zaškrtnutím políčka povoleného pro tento účel.

– Provádět analýzy používání webových stránek a kontrolovat preference a chování uživatele za účelem zlepšení komunikace s uživateli webových stránek.

5.- jaká data se bude uživatel Intaleo snažit?

Společnost Intaleo bude zpracovávat následující kategorie uživatelských dat:

 1. Údaje poskytnuté prostřednictvím formulářů pro spolupráci:

– Identifikační údaje: jméno a příjmení.

– Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní adresa.

– Navigační údaje

 1. Údaje poskytnuté pro Newsletter:

– Identifikační údaje: jméno a příjmení.

– Kontaktní údaje: e-mailová adresa.

– Navigační údaje.

 1. Informace poskytnuté za účelem získání slev nebo účasti v propagačních akcích:

– Identifikační údaje: jméno a příjmení.

– Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní adresa.

– Transakční data zboží a služeb v Intaleo: produkty a služby získané nebo o které uživatel projevuje zájem.

– Navigační údaje.

V případě, že uživatel poskytne údaje třetích stran, prohlašuje, že s tím má souhlas, a zavazuje se předat informace obsažené v Zásadách ochrany osobních údajů, čímž společnost Intaleo zprošťuje jakékoli odpovědnosti v tomto ohledu. Společnost Intaleo však může provádět pravidelná ověření, aby tuto skutečnost ověřila, přičemž přijme opatření náležité péče, která odpovídají předpisům o ochraně údajů.

6.- Jaká je legitimita zpracování údajů uživatele společností Intaleo?

Oprávněnost zpracování vašich osobních údajů bude následující:

 1. Údaje poskytnuté prostřednictvím formulářů pro spolupráci:

– Plnění smlouvy, řízení vztahu se spolupracovníky nebo influencery.

– Souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými a konvenčními prostředky o produktech a službách společnosti Intaleo a třetích osob nebo jiných spolupracujících společností.

– Souhlas s rozvojem komerčního profilu s využitím zdrojů třetích stran k nabízení produktů a služeb Uživateli podle jeho zájmů.

 1. Údaje poskytnuté pro Newsletter:

– Souhlas se správou odběru a/nebo zrušení Newsletteru prostřednictvím kanálu uvedeného na Webu.

– Souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými a konvenčními prostředky o produktech a službách společnosti Intaleo a třetích osob nebo jiných spolupracujících společností.

– Souhlas s rozvojem komerčního profilu s využitím zdrojů třetích stran k nabízení produktů a služeb Uživateli podle jeho zájmů.

 1. Informace poskytnuté za účelem získání slev nebo účasti v propagačních akcích:

– Souhlas se správou propagace a zajištění účinnosti slevy nebo propagace.

– Souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými a konvenčními prostředky o produktech a službách společnosti Intaleo a třetích osob nebo jiných spolupracujících společností.

– Souhlas s rozvojem komerčního profilu s využitím zdrojů třetích stran k nabízení produktů a služeb Uživateli podle jeho zájmů.

Souhlasy získané pro výše uvedené účely jsou nezávislé, takže uživatel může odvolat pouze jeden z nich, ostatní neovlivní. Pro odvolání takového souhlasu může uživatel kontaktovat společnost Intaleo prostřednictvím support@tropicfeel.com.

7.- S jakými příjemci budou údaje uživatele sdíleny?

Údaje uživatele mohou být sděleny:

– Veřejné správy v případech stanovených zákonem. Intaleo Ukraine LLC;, na základě oprávněného zájmu uděleného předpisy o ochraně údajů, pro administrativní účely řízení obchodní skupiny. Společnosti související s marketingovým sektorem nebo patřící do Digital, telekomunikace, finance, volný čas, spotřební zboží, automobilový průmysl, energetika a voda, nevládní organizace, šperky a drahé kameny za účelem zasílání obchodních sdělení Uživateli elektronickými a konvenčními prostředky, související do výše uvedených sektorů, pokud to Uživatel autorizuje označením odpovídajícího políčka.

8.- Mezinárodní datové přenosy

Uživatel je informován, že Intaleo si mimo jiné nasmlouval služby Shopify, Google, Microsoft, Dropbox, Mailchimp, Amazon Web Services, Slack, jejichž servery jsou hostovány v USA, což znamená mezinárodní přenos dat. Mezinárodní přenosy dat jsou však regulovány, protože výše uvedené subjekty dodržují protokol Privacy Shield.

Údaje uživatele budou uchovávány během následujících období:

 1. Údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktních formulářů budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke zpracování a zodpovězení vaší žádosti a zároveň po dobu promlčecí lhůty právních úkonů vyplývajících z výše uvedené žádosti.

 1. Údaje poskytnuté prostřednictvím kolaboračních formulářů budou zachovány po dobu smluvního vztahu a zároveň po dobu promlčení právních úkonů, které z toho mohou vyplynout.

 1. Údaje pro zasílání Newsletteru, budou uchovávány, dokud Uživatel neodvolá souhlas daný k tomuto účelu.

 1. Údaje poskytnuté za účelem získání slev nebo účasti v akcích budou uchovávány do konce akce a zároveň po dobu promlčení právních úkonů, které z ní mohou vyplynout.

 1. S údaji použitými k zasílání obchodních sdělení bude nakládáno, dokud Uživatel nevznese námitku nebo neodvolá svůj souhlas. Údaje používané k profilování za použití zdrojů třetích stran se v žádném případě nebudou vztahovat na období delší než tři (3) roky.

6.- Obchodní a propagační komunikace

Jedním z účelů, pro které společnost Intaleo nakládá s osobními údaji poskytnutými Uživateli, je zasílání obchodních sdělení s informacemi o produktech, službách, akcích, nabídkách, akcích nebo relevantních novinkách pro Uživatele.

V případě, že si Uživatel přeje ukončit zasílání obchodních nebo propagačních sdělení společnosti Intaleo, může požádat o zrušení služby zasláním e-mailu na následující e-mailovou adresu: support@tropicfeel.com.

Zaručuje, že jste o aspektech obsažených v tomto dokumentu informovali třetí strany o těch, kteří poskytují vaše údaje, pokud existují. Zaručuje také, že jste získali oprávnění poskytnout své údaje společnosti Intaleo pro uvedené účely.

Ponese odpovědnost za nepravdivé nebo nepřesné informace poskytnuté prostřednictvím webových stránek a za škody, přímé nebo nepřímé, které to může způsobit společnosti Intaleo nebo třetím stranám.

12.- Výkon práv

Uživatel může kdykoli a bezplatně zaslat společnosti Intaleo dopis na adresu uvedenou v záhlaví těchto zásad nebo prostřednictvím e-mailu na adresu support@intaleo.com s přiložením fotokopie svého dokladu totožnosti. , pro:

– Odvolat udělené souhlasy.

– Získat potvrzení o tom, zda společnost Intaleo zpracovává osobní údaje týkající se Uživatele či nikoli.

– Přístup k vašim osobním údajům.

– Reakce na nepřesná nebo neúplná data.

– Požádejte o vymazání vašich údajů, když, mimo jiné, údaje již nejsou potřebné pro účely, které byly shromážděny.

– Získejte od společnosti Intaleo omezení nakládání s údaji, pokud je splněna jakákoli z podmínek stanovených v předpisech o ochraně údajů.

– Požadovat přenositelnost údajů poskytnutých Uživatelem v případech uvedených v předpisech.

13.- Bezpečnostní opatření

Společnost Intaleo bude s údaji Uživatele po celou dobu nakládat naprosto důvěrně a zachová o nich povinnou mlčenlivost v souladu s ustanoveními prováděcích předpisů, přijme nezbytná technická a organizační opatření, aby byla zaručena bezpečnost vašich údajů. a zabránit jejich změně, ztrátě, zpracování nebo neoprávněnému přístupu s ohledem na stav technologie, povahu uložených dat a rizika, jimž jsou vystavena.

14.- Změny Intaleo si vyhrazuje právo revidovat své Zásady ochrany osobních údajů v době, kdy to bude považovat za vhodné, v takovém případě bude sděleno Uživatelům. Z tohoto důvodu prosím pravidelně kontrolujte toto prohlášení o ochraně osobních údajů a přečtěte si nejnovější verzi Zásad ochrany osobních údajů společnosti Intaleo.

15.- Přijetí a souhlas

Uživatel prohlašuje, že byl informován o podmínkách ochrany osobních údajů, přijímá a souhlasí s jejich automatizovaným zpracováním společností Intaleo způsobem a pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Koncept souborů cookie:

Cookies jsou malé textové soubory, které se stahují a ukládají do terminálu (počítače / chytrého telefonu / tabletu) uživatele při přístupu na určité webové stránky a které umožňují webu zapamatovat si preference procházení a efektivně se pohybovat, což umožňuje interakci mezi uživatelem a webem. je rychlejší a jednodušší.

Informace shromážděné pomocí souborů cookie jsou anonymní a neobsahují žádné citlivé informace (jako je jméno, adresa nebo bankovní údaje), protože neshromažďují údaje, které by mohly uživatele osobně identifikovat.

K čemu se cookies používají:

Webová stránka používá soubory cookie nebo jiná zařízení pro ukládání a vyhledávání informací ke sledování interakcí uživatelů s produkty a službami nabízenými na webových stránkách.

Soubory cookie umožňují rozpoznat prohlížeč uživatele a také typ zařízení, ze kterého se na web přistupuje, a používají se k usnadnění další návštěvy uživatele a zvýšení užitečnosti webu nebo aplikací.

Typy souborů cookie používaných na webových stránkách:

Web používá následující typy souborů cookie:

– Reklamní soubory cookie: jsou soubory, které umožňují co nejúčinnějším způsobem správu reklamních ploch, které případně editor zahrnul do webové stránky, aplikace nebo platformy, ze které je požadovaná služba poskytována na základě kritérií jako upravený obsah nebo frekvenci zobrazování reklam. Umožňují nabízet reklamu související se zájmy Uživatele.

– Analytické soubory cookie: Když uživatel vstoupí na webovou stránku, tento nástroj standardně shromažďuje anonymní informaced způsobem o uživatelově procházení a vzorcích chování.

Google Analytics povoluje soubory cookie v doméně webových stránek s názvem:

– „__utma“: je nezbytný pro fungování Google Analytics a má expirační dobu 2 roky.

– „__utmz“: používá se k určení místa návštěvy, tedy odkud a jak se uživatel dostal na naši webovou stránku, a její platnost vyprší po 6 měsících.

– „_utmb“: Tento soubor cookie zaznamenává čas příchodu na stránku a jeho platnost vyprší 30 minut po posledním zobrazení stránky. Automaticky se smaže při změně webu nebo při zavření prohlížeče.

– „_utmc“: Aktuální kód javascriptu používaný službou Google Analytics tento soubor cookie nevyžaduje. Předtím, než byl tento soubor cookie použit společně se souborem cookie _utmb, aby se zjistilo, zda na stejné stránce uplynulo více než 30 minut, zda chcete pro uživatele vytvořit novou relaci či nikoli. Tento soubor cookie je stále zapsán, aby byla zajištěna kompatibilita s webovými stránkami, na kterých je nainstalován starý měřicí kód urchin.js.

Jak zakázat soubory cookie:

Všechny prohlížeče umožňují změny zakázat konfiguraci souborů cookie. To je důvod, proč většina prohlížečů nabízí možnost správy cookies, aby získali přesnější kontrolu nad soukromím. Tato nastavení se nacházejí v nabídce „Možnosti“ nebo „Předvolby“ vašeho prohlížeče. Pokud si nepřejete, aby vás soubory cookie sledovaly, společnost Google vyvinula zásuvný modul k instalaci do vašeho prohlížeče, ke kterému máte přístup na následujícím odkazu: http://goo.gl/up4ND.

Soubory cookie na mobilních zařízeních:

Web také používá soubory cookie nebo jiná úložná zařízení na mobilních zařízeních. Stejně jako v počítačových prohlížečích umožňují prohlížeče mobilních zařízení změny možností nebo nastavení ochrany osobních údajů za účelem deaktivace nebo odstranění souborů cookie. Pokud si přejete upravit možnosti ochrany osobních údajů, postupujte podle pokynů určených vývojářem prohlížeče vašeho mobilního zařízení.

Přijímání cookies:

Pokud budete pokračovat v procházení, rozumíme tomu, že souhlasíte s používáním cookies Webem. Informujeme Vás, že v případě zablokování nebo neakceptování instalace cookies je možné, že některé služby nebudou dostupné bez jejich použití nebo že nebudete moci přistupovat k některým službám nebo plně využívat vše, co Vám tento Web nabízí.

1.- Identifikace společnosti Tato webová stránka je majetkem společnosti INTALEO UKRAINE LLC (dále jen „Intaleo“) s oficiální adresou – 04213, Kyjev, ulice Pririchna, budova 25-A

2.- Informace a souhlas

Přijetím tohoto soukromí je uživatel (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) informován a dává svůj svobodný, informovaný, konkrétní a jednoznačný souhlas k tomu, aby osobní údaje, které poskytuje prostřednictvím Webová stránka umístěná na URL [https://intaleo.glass/] (dále jen „webová stránka“) zpracovává společnost Intaleo, stejně jako data odvozená z její navigace a další data, která mohou být poskytnuta v budoucnu.

Uživatel si musí pozorně přečíst tyto zásady ochrany osobních údajů, které byly navrženy jasně a jednoduše, aby usnadnily porozumění a umožnily uživateli svobodně a dobrovolně rozhodnout, zda chcete společnosti Intaleo poskytnout své osobní údaje.

3.- Informační povinnost

Údaje požadované ve formulářích na webových stránkách jsou obecně vyžadovány (pokud není v požadovaném poli uvedeno jinak), aby splnily účely, pro které jsou shromažďovány. Pokud tedy nejsou poskytnuty nebo nejsou poskytnuty správně, nemohou být poskytovány, aniž by byla dotčena skutečnost, že mohou volně prohlížet obsah webových stránek.

4.- Za jakým účelem bude Intaleo nakládat s údaji Uživatele?

S osobními údaji poskytnutými prostřednictvím webových stránek bude společnost Intaleo nakládat podle následujících účelů:

 1. informace poskytnuté k potvrzení nákupu:

– Provádějte průzkumy kvality a spokojenosti.

– Zasílat Uživateli elektronickými a/nebo konvenčními prostředky obchodní sdělení o produktech a službách Intaleo a dalších společností, se kterými Intaleo spolupracuje, pokud k tomu Uživatel udělí souhlas označením odpovídajícího políčka.

– Připravte si komerční profil s využitím zdrojů třetích stran k nabízení produktů a služeb Uživatele podle jeho zájmů, pokud to Uživatel povolí zaškrtnutím políčka povoleného pro tento účel.

– Správa, zpracování, odesílání a sledování uskutečněných nákupů.

– Kontaktujte Uživatele pro dokončení objednávky, pokud jste si uložili nákupní košík nebo jste do košíku uložili produkty, aniž byste dokončili proces platby.

– Provádět analýzy používání webových stránek a kontrolovat preference a chování uživatele za účelem zlepšení komunikace s uživateli webových stránek.

2- Údaje poskytované prostřednictvím formulářů produktů, které nejsou skladem a kontaktního formuláře:

– Informujte uživatele o dostupnosti produktů, o které měli zájem a které nebyly na skladě.

– Zasílat Uživateli elektronickými a/nebo konvenčními prostředky obchodní sdělení o produktech a službách Intaleo a dalších společností, se kterými Intaleo spolupracuje, pokud k tomu Uživatel udělí souhlas označením odpovídajícího políčka. – Připravte si komerční profil s využitím zdrojů třetích stran k nabízení produktů a služeb Uživatele podle jeho zájmů, pokud to Uživatel povolí zaškrtnutím políčka povoleného pro tento účel.

– Provádět analýzy používání webových stránek a kontrolovat preference a chování uživatele za účelem zlepšení komunikace s uživateli webových stránek.

 1. Údaje poskytnuté prostřednictvím forem spolupráce:

– Řídit vztah se spolupracovníky nebo influencery. Zasílat Uživateli elektronickými a/nebo konvenčními prostředky obchodní sdělení o produktech a službách společnosti Intaleo a dalších společností, se kterými Intaleo spolupracuje, pokud k tomu Uživatel udělí souhlas označením příslušného políčka.

– Připravte si komerční profil s využitím zdrojů třetích stran k nabízení produktů a služeb Uživatele podle jeho zájmů, pokud to Uživatel povolí zaškrtnutím políčka povoleného pro tento účel.

– Provádět analýzy používání webových stránek a kontrolovat preference a chování uživatele za účelem zlepšení komunikace s uživateli webových stránek.

 1. Údaje poskytnuté pro zasílání Newsletteru:

– Spravujte své předplatné nebo se z odběru newsletteru odhlašujte

– Zasílat Uživateli elektronickými a/nebo konvenčními prostředky obchodní sdělení o produktech a službách Intaleo a dalších společností, se kterými Intaleo spolupracuje, pokud k tomu Uživatel udělí souhlas označením odpovídajícího políčka.

– Připravte si komerční profil s využitím zdrojů třetích stran k nabízení produktů a služeb Uživatele podle jeho zájmů, pokud to Uživatel povolí zaškrtnutím políčka povoleného pro tento účel.

– Provádět analýzy používání webových stránek a kontrolovat preference a chování uživatele za účelem zlepšení komunikace s uživateli webových stránek.

 1. Údaje poskytnuté pro získání slev nebo pro účast v akcích:

– Řídit a provádět propagaci, stejně jako řídit její rozvoj.

– Zasílat Uživateli elektronickými a/nebo konvenčními prostředky obchodní sdělení o produktech a službách Intaleo a dalších společností, se kterými Intaleo spolupracuje, pokud k tomu Uživatel udělí souhlas označením odpovídajícího políčka.

– Připravte si komerční profil s využitím zdrojů třetích stran k nabízení produktů a služeb Uživatele podle jeho zájmů, pokud to Uživatel povolí zaškrtnutím políčka povoleného pro tento účel.

– Provádět analýzy používání webových stránek a kontrolovat preference a chování uživatele za účelem zlepšení komunikace s uživateli webových stránek.

5.- jaká data se bude uživatel Intaleo snažit?

Společnost Intaleo bude zpracovávat následující kategorie uživatelských dat:

 1. Údaje poskytnuté prostřednictvím formulářů pro spolupráci:

– Identifikační údaje: jméno a příjmení.

– Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní adresa.

– Navigační údaje

 1. Údaje poskytnuté pro Newsletter:

– Identifikační údaje: jméno a příjmení.

– Kontaktní údaje: e-mailová adresa.

– Navigační údaje.

 1. Informace poskytnuté za účelem získání slev nebo účasti v propagačních akcích:

– Identifikační údaje: jméno a příjmení.

– Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní adresa.

– Transakční data zboží a služeb v Intaleo: produkty a služby získané nebo o které uživatel projevuje zájem.

– Navigační údaje.

V případě, že uživatel poskytne údaje třetích stran, prohlašuje, že s tím má souhlas, a zavazuje se předat informace obsažené v Zásadách ochrany osobních údajů, čímž společnost Intaleo zprošťuje jakékoli odpovědnosti v tomto ohledu. Společnost Intaleo však může provádět pravidelná ověření, aby tuto skutečnost ověřila, přičemž přijme opatření náležité péče, která odpovídají předpisům o ochraně údajů.

6.- Jaká je legitimita zpracování údajů uživatele společností Intaleo?

Oprávněnost zpracování vašich osobních údajů bude následující:

 1. Údaje poskytnuté prostřednictvím formulářů pro spolupráci:

– Plnění smlouvy, řízení vztahu se spolupracovníky nebo influencery.

– Souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými a konvenčními prostředky o produktech a službách společnosti Intaleo a třetích osob nebo jiných spolupracujících společností.

– Souhlas s rozvojem komerčního profilu s využitím zdrojů třetích stran k nabízení produktů a služeb Uživateli podle jeho zájmů.

 1. Údaje poskytnuté pro Newsletter:

– Souhlas se správou odběru a/nebo zrušení Newsletteru prostřednictvím kanálu uvedeného na Webu.

– Souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými a konvenčními prostředky o produktech a službách společnosti Intaleo a třetích osob nebo jiných spolupracujících společností.

– Souhlas s rozvojem komerčního profilu s využitím zdrojů třetích stran k nabízení produktů a služeb Uživateli podle jeho zájmů.

 1. Informace poskytnuté za účelem získání slev nebo účasti v propagačních akcích:

– Souhlas se správou propagace a vytvořením diskunebo propagace účinná.

– Souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými a konvenčními prostředky o produktech a službách společnosti Intaleo a třetích osob nebo jiných spolupracujících společností.

– Souhlas s rozvojem komerčního profilu s využitím zdrojů třetích stran k nabízení produktů a služeb Uživateli podle jeho zájmů.

Souhlasy získané pro výše uvedené účely jsou nezávislé, takže uživatel může odvolat pouze jeden z nich, ostatní neovlivní. Pro odvolání takového souhlasu může uživatel kontaktovat společnost Intaleo prostřednictvím support@tropicfeel.com.

7.- S jakými příjemci budou údaje uživatele sdíleny?

Údaje uživatele mohou být sděleny:

– Veřejné správy v případech stanovených zákonem. Intaleo Ukraine LLC;, na základě oprávněného zájmu uděleného předpisy o ochraně údajů, pro administrativní účely řízení obchodní skupiny. Společnosti související s marketingovým sektorem nebo patřící do Digital, telekomunikace, finance, volný čas, spotřební zboží, automobilový průmysl, energetika a voda, nevládní organizace, šperky a drahé kameny za účelem zasílání obchodních sdělení Uživateli elektronickými a konvenčními prostředky, související do výše uvedených sektorů, pokud to Uživatel autorizuje označením odpovídajícího políčka.

8.- Mezinárodní datové přenosy

Uživatel je informován, že Intaleo si mimo jiné nasmlouval služby Shopify, Google, Microsoft, Dropbox, Mailchimp, Amazon Web Services, Slack, jejichž servery jsou hostovány v USA, což znamená mezinárodní přenos dat. Mezinárodní přenosy dat jsou však regulovány, protože výše uvedené subjekty dodržují protokol Privacy Shield.

Údaje uživatele budou uchovávány během následujících období:

 1. Údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktních formulářů budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke zpracování a zodpovězení vaší žádosti a zároveň po dobu promlčecí lhůty právních úkonů vyplývajících z výše uvedené žádosti.

 1. Údaje poskytnuté prostřednictvím kolaboračních formulářů budou zachovány po dobu smluvního vztahu a zároveň po dobu promlčení právních úkonů, které z toho mohou vyplynout.

 1. Údaje poskytnuté pro zasílání Newsletteru budou uchovávány tak dlouho, dokud Uživatel neodvolá souhlas daný k tomuto účelu.

 1. Údaje poskytnuté za účelem získání slev nebo účasti v akcích budou uchovávány do konce akce a zároveň po dobu promlčení právních úkonů, které z ní mohou vyplynout.

 1. S údaji použitými k zasílání obchodních sdělení bude nakládáno, dokud Uživatel nevznese námitku nebo neodvolá svůj souhlas. Údaje používané k profilování za použití zdrojů třetích stran se v žádném případě nebudou vztahovat na období delší než tři (3) roky.

6.- Obchodní a propagační komunikace

Jedním z účelů, pro které společnost Intaleo nakládá s osobními údaji poskytnutými Uživateli, je zasílání obchodních sdělení s informacemi o produktech, službách, akcích, nabídkách, akcích nebo relevantních novinkách pro Uživatele.

V případě, že si Uživatel přeje ukončit zasílání obchodních nebo propagačních sdělení společnosti Intaleo, může požádat o zrušení služby zasláním e-mailu na následující e-mailovou adresu: support@tropicfeel.com.

Zaručuje, že jste o aspektech obsažených v tomto dokumentu informovali třetí strany o těch, kteří poskytují vaše údaje, pokud existují. Zaručuje také, že jste získali oprávnění poskytnout své údaje společnosti Intaleo pro uvedené účely.

Ponese odpovědnost za nepravdivé nebo nepřesné informace poskytnuté prostřednictvím webových stránek a za škody, přímé nebo nepřímé, které to může způsobit společnosti Intaleo nebo třetím stranám.

12.- Výkon práv

Uživatel může kdykoli a bezplatně zaslat společnosti Intaleo dopis na adresu uvedenou v záhlaví těchto zásad nebo prostřednictvím e-mailu na adresu support@intaleo.com s přiložením fotokopie svého dokladu totožnosti. , pro:

– Odvolat udělené souhlasy.

– Získat potvrzení o tom, zda společnost Intaleo zpracovává osobní údaje týkající se Uživatele či nikoli.

– Přístup k vašim osobním údajům.

– Reakce na nepřesná nebo neúplná data.

– Požádejte o vymazání vašich údajů, když, mimo jiné, údaje již nejsou potřebné pro účely, které byly shromážděny.

– Získejte od společnosti Intaleo omezení nakládání s údaji, pokud je splněna jakákoli z podmínek stanovených v předpisech o ochraně údajů.

– Požadovat přenositelnost údajů poskytnutých Uživatelem v případech uvedených v předpisech.

13.- Bezpečnostní opatření

Společnost Intaleo bude s údaji Uživatele po celou dobu nakládat naprosto důvěrně a zachová o nich povinnou mlčenlivost v souladu s ustanoveními prováděcích předpisů, přijme nezbytná technická a organizační opatření, aby byla zaručena bezpečnost vašich údajů. a zamezit jeho změně, ztrátě, zacházení nebo neoprávněnému přístupu s ohledem na stav technologie, povaha uložených údajů a rizika, kterým jsou vystaveny.

14.- Změny Intaleo si vyhrazuje právo revidovat své Zásady ochrany osobních údajů v době, kdy to bude považovat za vhodné, v takovém případě bude sděleno Uživatelům. Z tohoto důvodu prosím pravidelně kontrolujte toto prohlášení o ochraně osobních údajů a přečtěte si nejnovější verzi Zásad ochrany osobních údajů společnosti Intaleo.

15.- Přijetí a souhlas

Uživatel prohlašuje, že byl informován o podmínkách ochrany osobních údajů, přijímá a souhlasí s jejich automatizovaným zpracováním společností Intaleo způsobem a pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Koncept souborů cookie:

Cookies jsou malé textové soubory, které se stahují a ukládají do terminálu (počítače / chytrého telefonu / tabletu) uživatele při přístupu na určité webové stránky a které umožňují webu zapamatovat si preference procházení a efektivně se pohybovat, což umožňuje interakci mezi uživatelem a webem. je rychlejší a jednodušší.

Informace shromážděné pomocí souborů cookie jsou anonymní a neobsahují žádné citlivé informace (jako je jméno, adresa nebo bankovní údaje), protože neshromažďují údaje, které by mohly uživatele osobně identifikovat.

K čemu se cookies používají:

Webová stránka používá soubory cookie nebo jiná zařízení pro ukládání a vyhledávání informací ke sledování interakcí uživatelů s produkty a službami nabízenými na webových stránkách.

Soubory cookie umožňují rozpoznat prohlížeč uživatele a také typ zařízení, ze kterého se na web přistupuje, a používají se k usnadnění další návštěvy uživatele a zvýšení užitečnosti webu nebo aplikací.

Typy souborů cookie používaných na webových stránkách:

Web používá následující typy souborů cookie:

– Reklamní soubory cookie: jsou soubory, které umožňují co nejúčinnějším způsobem správu reklamních ploch, které případně editor zahrnul do webové stránky, aplikace nebo platformy, ze které je požadovaná služba poskytována na základě kritérií jako upravený obsah nebo frekvenci zobrazování reklam. Umožňují nabízet reklamu související se zájmy Uživatele.

– Analytické cookies: Když uživatel vstoupí na Webové stránky, tento nástroj shromažďuje standardním způsobem anonymní informace o uživatelově procházení a vzorcích chování.

Google Analytics povoluje soubory cookie v doméně webových stránek s názvem:

– „__utma“: je nezbytný pro fungování Google Analytics a má expirační dobu 2 roky.

– „__utmz“: používá se k určení místa návštěvy, tedy odkud a jak se uživatel dostal na naši webovou stránku, a její platnost vyprší po 6 měsících.

– „_utmb“: Tento soubor cookie zaznamenává čas příchodu na stránku a jeho platnost vyprší 30 minut po posledním zobrazení stránky. Automaticky se smaže při změně webu nebo při zavření prohlížeče.

– „_utmc“: Aktuální kód javascriptu používaný službou Google Analytics tento soubor cookie nevyžaduje. Předtím, než byl tento soubor cookie použit společně se souborem cookie _utmb, aby se zjistilo, zda na stejné stránce uplynulo více než 30 minut, zda chcete pro uživatele vytvořit novou relaci či nikoli. Tento soubor cookie je stále zapsán, aby byla zajištěna kompatibilita s webovými stránkami, na kterých je nainstalován starý měřicí kód urchin.js.

Jak zakázat soubory cookie:

Všechny prohlížeče umožňují změny zakázat konfiguraci souborů cookie. To je důvod, proč většina prohlížečů nabízí možnost správy cookies, aby získali přesnější kontrolu nad soukromím. Tato nastavení se nacházejí v nabídce „Možnosti“ nebo „Předvolby“ vašeho prohlížeče. Pokud si nepřejete, aby vás soubory cookie sledovaly, společnost Google vyvinula zásuvný modul k instalaci do vašeho prohlížeče, ke kterému máte přístup na následujícím odkazu: http://goo.gl/up4ND.

Soubory cookie na mobilních zařízeních:

Web také používá soubory cookie nebo jiná úložná zařízení na mobilních zařízeních. Stejně jako v počítačových prohlížečích umožňují prohlížeče mobilních zařízení změny možností nebo nastavení ochrany osobních údajů za účelem deaktivace nebo odstranění souborů cookie. Pokud si přejete upravit možnosti ochrany osobních údajů, postupujte podle pokynů určených vývojářem prohlížeče vašeho mobilního zařízení.

Přijímání cookies:

Pokud budete pokračovat v procházení, rozumíme tomu, že souhlasíte s používáním cookies Webem. Informujeme Vás, že v případě zablokování nebo neakceptování instalace cookies je možné, že některé služby nebudou dostupné bez jejich použití nebo že nebudete moci přistupovat k některým službám nebo plně využívat vše, co Vám tento Web nabízí.